Penghayatan Terhadap Al-Qur'an

Kitab yang maha lengkap dengan petunjuk dan pengajaran telah disampaikan oleh Rasulullah saw,, telah diterima dan ditegakkan oleh masyarakat Arab di Semenanjung Tanah Arab.. Di dalam masa 23 tahun dengan berpandukan kitab tersebut masyarakat Arab Jahiliah telah mengalami perubahan yang besar yang mengagumkan sejarah manusia di tengah-tengah dua kekuasaan raksasa yang wujud ketika itu iaitu kekuasaan Parsi dan Rom..

Keimanan kepada Allah yand ditanamkan oleh Baginda ke dalam jiwa para Sahabat menurut manhaj al-Qur'an telah memberikan respons,, yang di hayati di dalam kehidupan mereka sehingga pemikiran,, perasaan dan tindakan mereka menjelaskan makna keimanan,, makna penyerahan diri mereka yang mutlah kepada Allah,, menjelaskan makna Muslimin @ MUslimat dalam realiti kehidupan mereka...

Generasi ini menjadikan al-Qur'an sebagai sumber kekuatan di dalam semua perkara.. Meraka hanya menimba pembendaharaan al-Qur'an dan menolak sumber-sumber lain.. Dengan petunjuk al-Qur'an,, Rasulullah saw mahu membina generasi yang bersih hati,, bersih akal,, bersih perasaan dan bersih segalanya daripada kekotoran jahiliyah di dalam segala bentuk yang mempengaruhi generasi tersebut..

Mereka menghayati al-Qur'an bukan kerana bentuk bacaan sahaja untuk berhibur @ menambah pengetahuan semata-mata.. Mereka menerima al-Qur'an sebagai perintah Allah mengenai diri dan jama'ah mereka,, mengenai masyarakat dan kehidupan mereka untuk terus dilaksanakan ketika itu juga.. jika dikatakan,, "Apabila menerima perintah,, berjihadlah kamu,,",, mereka terus berjihad dan sebagainya...

Sewaktu menghayati al-Qur'an,, bacaan itu meresap ke dalam diri mereka,, kerana mereka membaca dengan kebersihan hati dan akal.. Bilamana menempuh aya-ayat yang memperkatakan tentang nifaa',, kufur,, @ fasiq,, mereka melihat ke dalam diri kalau-kalau sifat tersebut masih wujud di dalam diri untuk dibersihkan dengan segera.. Bilamana melalui ayt ma'ruf @ mungkar,, mereka merenung kepada amalan-amalan mereka untuk melihat mana-mana yang perlu diperbaiki,, dipertingkat dan di halusi supaya menepati konsep keredhoan Allah swt..

Inilah di antara contoh penghayatan al-Qur'an yang ditunjukkan oleh para Sahabat Rasulullah saw kemudian disambung oleh al-Salaf al-Salih dan para alim ulama yang melangkah di atas jalan ini..

Mereka telah mencapai kematangan kerana mengikut manhaj al-Qur'an dan menjadikan al-Qur'an sebagai perlembagaan hidup mereka.. Umat ini kemudian telah melahirkan para ulama dan sarjana yang tidak terbilang jumlahnya yang menghuraikan isi kandungan al-Qur'an di dalam bentuk ilmu-ilmu al-Qur'an dan tafsirannya..

Terdapat berpuluh,, malah beratus jenis aliran tafsiran yang dihasilkan oleh umlama Islam di dalam berbagai-bagai bidang.. Mereka menghasilkan semua karya ini ketika umat Islam berada di dalam kekuatan politik dan pemerintahan Islam,, ketika mereka menjadikan al-Qur'an sebagai panduan secara teorai dan amali di dalam urusan kehidupan mereka..

Alif Lam Mim.. Allah yang Maha Mengetahui maksudnya.. Kitab al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya ; petunjuk bagi mereka yang bertakwa.. Iaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib,, yang mendirikan solat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.. Dan mereka yang beriman dengan KItab (al-Qur'an) yang diturunkan kepadamu dan.. Kitab-kitab yang diturunkan sebelum mu,, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat.. Mereka itulah yang telah mendapat petunjuk daripada Tuhannya dan merekalah orang-orang yang beruntung...
Surah al-Baqarah : 1 - 5

Catat Ulasan

0 Ulasan