Pimpinan Rasulullah saw Dalam Masyarakat Majmuk (Episod 1)

Kejadian Manusia

Allah swt berfirman....
"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) daripada tanah.. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan dalam tempat yang kukuh (rahim)).. Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah,, lalu segumpal darah itu Kami jadikan tulang belulang,, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging.. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain.. Maha Suci Allah,, Pencipta yang paling baik.." [al-Mu'minun : 13-15]

Bukhari dan Muslim pula meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a,, bahawa Nabi Muhammad Saw bersabda,,
"Sesungguhnya setiap kamu terkumpul dari kejadiannya dalam perut bondanya selama empat puluh hari berbentuk air mani,, setelah itu menjadikan segumpal darah selama itu juga,, setelah itu menjadi tulang belulang selama itu juga.. Kemudian dihantar kepadanya malaikat meniupkan roh ke dalamnya dan diperintahkan dengan empat kalimat ( rezekinya,, ajalnya,, amalannya,, celakanya/bahagia)"

Kesimpulannya,,,, 

***Manusia mempunyai penciptanya iaitu Allah Rabb al'-alamin..
***Manusia wujud di alam ini menurut kehendak dan perencanaan Allah swt..
***Manusia diciptakan dengan sebaik-baik kejadian..
***Manusia diamanahkan dan dipikulkan dengan tanggungjawab..

The Miraaj of Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam

Manusia Diberikan Bimbingan..

Allah swt berfirman :
"Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut bondamu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun.. Dan Dia memberikan kamu pendengaran,, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur.." [al-Nahl : 78]
"Bukankah Kami telah memberikan kepadanya (manusia) dua mata,, lidah dan dua bibir? Dan Kami telah menunjukkan kepada manusia itu dua jalan (jalan kebaikan dan kejahatan)" [al-Balad : 8-10]
"Manusia itu adalah umat yang satu.. Maka Allah mengutus para Nabi sebagai pemberi khabar berita gembira dan pemberi peringatan dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan yang mereka perselisihkan..(menyelesaikan masalah)" [al-Baqarah : 213]
Kesimpulannya...

*** Pada peringkat awal manusia itu diberi bimbingan (hidayat) semula jadi,, manusia datang dengan keadaan menangis,, bersuara dan gerakan
***Di ikuti dengan bimbingan pancaindera..
*** Di ikuti dengan bimbingan akal..
*** Dan akhir sekali,, bimbingan agama daripada Allah swt menerusi pimpinan para Nabi  dan Rasul Nya...

Jihad of Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam

Rangkaian Pimpinan Para Rasul..

Allah yang Maha Bijaksana telah menurunkan kepada manusia para Nabi dan Rasul silih berganti dari satu generasi kepada satu generasi dan dari satu zaman kepada satu zaman bagi membimbing manusia ke arah kebenaran.. Tugas mereka di antaranya menjelaskan hakikat kejadian manusia,, menyampaikan ajaran aqidah,, hukum syariah dan nilai akhlak yang luhur.. Mereka juga menerangkan kesudahan manusia,, menjelaskan perkara-perkara ghaib,, malaikat,, alam akhirat,, syurga,, neraka dll..

Diantara para Rasul itu ada yang diceritakan Allah kepada kita di dalam al-Qur'an,, disebutkan nama-nama mereka dan diantaranya ada yang tidak disebutkan siapa mereka itu..

Penutup kepada rangkaian para utusan tersebut ialah Nabi Muhammad Saw.. Beliau menjadi Penghulu kepada para Nabi dan Rasul yang terdahulu.. Diutus untuk alam sejagat,, jin dan manusia amnya..

Baginda Rasullullah saw mengumpamakan kerasulannya dalam sebuah Hadis yang berbunyi,,
"Perumpamaanku dan perumpamaan semua Nabi itu adalah seumpama seorang yang mendirikan sebuah bangunan (rumah),, ia telah menyempurnakan dan memperindahkan bangunan itu seluruhnya melainkan suatu tempat untuk batu bata belum di lengkapi lagi.. Kemudian seorang yang memasuki bangunan itu lalu ia melihatnya.. Ia berkata,, 'alangkah indahnya bangunan ini,, tetapi hanya tinggal satu batu bata yang belum diisi..' Saya (Muhammad) lah tempat penyempurnaan sebuah batu bata itu.. Semua Nabi 'alaihimus-salatu wassalam diakhiri dengan kedatanganku.."

Kesimpulannya...

*** Konsep kepimpinan para Rasul memang telah termaklum sejak zaman berzaman..
*** Kesedian manusia menerima atau menolak pimpinan tersebut juga telah termaklum di dalam sejarah perjuangan para Nabi dan Rasul..
*** Pimpinan para Rasul berakhir dengan kedatangan Nabi Muhammad saw,, yang diutus untuk seluruh alam dan konsep kepimpinan itu berterusan hingga ke hari kiamat..

The Messenger of Allah: A Biography of Muhammad Rasulullah (Salla Allahu Alaihi Wa Sallam)

Catat Ulasan

0 Ulasan